Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jeseníku je otevřeným společenstvím věřících lidí, kteří věří ve Trojjediného Boha. Věříme, že Bůh Otec nás stvořil, poslal svého Syna Pána Ježíše Krista, aby nás zachránil a Ducha Svatého, který v nás působí víru. Naší touhou je, aby lidi v našem společenství nacházeli povzbuzení a poznávali tu pravou Cestu, kterou je Boží Syn. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb se setkáváme na biblických hodinách a rozličných neformálních akcích. Pro děti a mládež pořádáme pravidelná setkání a tábory. Rádi vás mezi námi příivítáme.