Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jeseníku je otevřeným společenstvím věřících lidí, kteří věří ve Trojjediného Boha.

Věříme, že Bůh Otec nás stvořil, poslal svého Syna Pána Ježíše Krista, aby nás zachránil.

Věříme v Ducha Svatého, který v nás působí víru.

Naší touhou je, aby lidé v našem společenství nacházeli povzbuzení

a poznávali tu pravou Cestu, kterou je Boží Syn.

Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb se setkáváme na biblických hodinách a různých neformálních akcích. Pro děti a mládež pořádáme pravidelná setkání a tábory.

V adventní době probíhají v kostele koncerty, jejichž výtěžek je určen těm, kteří to potřebují.

 

Rádi vás mezi námi přivítáme!