Kniha návštěv

Pozdrav a vzpomínka

Datum: 10.04.2021 | Vložil: Blasiusová Alena

Letos uplynou 4 roky, kdy jsem měla možnost prožít se synem několik dní na evangelické faře v Jeseníku. Rádi vzpomínáme na požehnané dny, které jsme tam strávili. Děkujeme sestře farářce a její rodině za vstřícnost, kterou nám prokázali.

Pozdrav a poděkování

Datum: 22.09.2017 | Vložil: Blasiusová Alena

Se synem jsme uvítali možnost ubytování za solidní cenu na faře CˇCE v Jeseníku. Ubytování sice skromnější, ale vše čisté a útulné. V chladném počasí se topilo, což bylo příjemné. Děkujeme. Blasiusovi.

3 augustus

Datum: 05.08.2014 | Vložil: Lammert Wilbrink

It was really nice to be present in the service on the third of august. Althoug we didn't understand most of the words, we felt the unity of christians all over the world. "For where two or three gather in my name, there am I with them" is really true.

May God bless you and all the members of your church.

Přidat nový příspěvek