Kontakt

Adresa sboru:

Farní sbor Českobratské církve evangelické, Bezručova 41/7, 790 01 Jeseník
E-mail: cce.jesenik@gmail.com
Bankovní spojení: číslo účtu 235684777/0300
IČO: 45237972

Farářka
Mgr. Daniela Havirová
Mobil: +420 731 413 276
E-mail: dadik1@gmail.com

Kurátorka
Mgr. Hana Pecinová
Mobil: +420 721 673 739
E-mail: hanapec@seznam.cz