HESLO MĚSÍCE

Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti 1. list Petrův 4, 10 (B21)

 

Píseň: Kari Jobe - The Blessing (Požehnání)

 

PROGRAM SBORU

neděle 31. 5. 2020 

09.30 hod.: bohoslužby (evangelický kostel)

neděle 7. 6. 2020 

09.30 hod.: bohoslužby s večeří Páně (evangelický kostel)