„Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!“

Žalm 122,1

 

 

PROGRAM SBORU

ÚTERÝ:         14:30 setkání dětí (starší skupina)

                    16:00 setkání dětí (mladší skupina)

 

ČTVRTEK:     15:30 biblická hodina pro dospělé

 

NEDĚLE:        9:30 bohoslužby v kostele (pokud nás nedajtete tam, jsme už v teple na faře v přízemí)

                     9:30 nedělka pro děti na faře