Heslo měsíce září: "Hospodin řekl: Miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství". Jeremjáš 31,3 (ČSP)

 

Neděle 18. 9. 2016 - kostel

9.30 hod.: bohoslužby, kázání Daniela Havirová

 

Úterý 20. 9. 2016 - fara

16.00 hod.: setkání mládeže

 

Čtvrtek 22. 9. 2016 - fara

15.00 hod.: setkání dětí

 

Neděle 25. 9. 2016 - kostel

9.30 hod.: bohoslužby, kázání Daniela Havirová

 

Večery s Biblí od čtvrtka 6. 10. 2016 v 17.00 hod. na faře