HESLO ROKU

Naplním vám nitro upřímností a vaše smýšlení naprosto proměním. Ezechiel 36, 26 (SNC)

 

Heslo měsíce: Šimon Ježíši odpověděl: "Ale když to říkáš ty, spustím sítě." Lukáš 5, 5 (B21)

 

Kázání měsíce: Lin_Buttonová (UK) - Uzdravení

 

Úterý 17. 1. 2017

fara - 16.00 hod.: setkání staršovstva

 

Středa  18. 1. 2017

Husova 191/2 (v prostorách KS Jeseník) - 18.00 hod.: ekumenické bohoslužby

Čtvrtek 19. 1. 2017 - fara  

15.00 hod.: setkání dětí

17.00 hod.: večer s Biblí

 

Neděle 22. 1. 2017

fara - 9.30 hod.: bohoslužby, kázání Daniela Havirová, nedělní škola Daniel Svoboda