Heslo měsíce října: "Kde je Duch Páně, tam člověk již není otrokem zákona." 2. list Korintským 3,17 (SNC)

 

Čtvrtek 20. 10. 2016 - fara

15.00 hod.: setkání dětí

17.00 hod.: Večery s Biblí

 

Neděle díkčinění 23. 10. 2016 - kostel

9.30 hod.: bohoslužby s večeří Páně, kázání Daniela Havirová, nedělní škola Karin Kvapilová